יום ג' | 11/08/2020
ברוכים הבאים
וברוכים הנמצאים
מאחלים לכולנו יום נפלא